[ Pobierz całość w formacie PDF ]

%7ływot Pisma ascetyczne
TYNIEC
Zwięty Antoni był człowiekiem, który pierwszy wybrał pustynię jako miejsce życia, zrywając więz ze
światem wiosek i pól uprawnych, z ludzmi zaaferowanymi sprawami ich codziennego bytu. W tym tkwi
jego oryginalność, stąd wynikają jego dokonania. Pozostał on w pamięci chrześcijan egipskich jako
pierwszy mnich, który odkrył drogę prowadzącą ku Bogu przez pustynny żywot. %7ływot Antoniego,
pierwszy tekst tomu, otworzył w dziejach literatury nowy gatunek: hagiografię. Dalsze teksty, zarówno
historyczne jak i ascetyczne pozwalają poznać świętego Antoniego Pustelnika i jego rolę w dziejach ruchu
monastycznego.
This publication is free presentation of %7ływot Pisma ascetyczne
Click here to get full version.
DOWNLOAD NOW! [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.