[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Dla każdego obwodu prądowego określane sa, wewnątrz rozdzielnicy: moc, napięcie, przekrój, zabezpieczenie i
oznaczenie.
Każdemu obwodowi można przyporządkować różnorodne informacje np. miejsce, rodzaj zabezpieczenia,
napięcie, moc, grupa ułożenia itd. Dodatkowo można wprowadzić opcjonalnie współczynniki jednoczesności dla
każdej rozdzielnicy. Wszystkie te dane uwzględnione są przy pózniejszym tworzeniu zestawień materiałowych.
Makra rysunkowe schematów
Bardzo istotne jest przyporządkowanie makr rysunkowych, które będą pózniej wykorzystane przy
automatycznym tworzeniu schematów ideowych.
Sterowane parametrycznie makra rysunkowe znacznie przyspieszają tworzenie schematów ideowych, w wersji
profesjonalnej odbywa się to automatycznie.
Ukończony schemat instalacyjny ze zdefiniowanymi i przyporządkowanymi obwodami prądowymi zawiera dużą
ilość informacji. Przy pomocy makr rysunkowych program WSCADit w wersji profesjonalnej automatycznie
tworzy schematy ideowe zgodnie z obowiązującymi normami. Makro jest rysunkiem częściowym, który może
być automatycznie wielokrotnie wstawiany w tej samej postaci, ale z różnymi wartościami. Typowym
przykładem jest zabezpieczenie obwodu prądowego. Połączenia elektryczne są często jednakowe, natomiast
wartości zabezpieczenia oraz opisy ulegają zmianie. W tym celu makra rysunkowe są zorientowane
parametrycznie. Program dostarcza wstępnie zdefiniowane makra rysunkowe.
Tworzenie zestawień.
Dla projektanta przydatną funkcją jest automatyczna numeracja według różnorodnych kryteriów. Eliminuje
konieczność ręcznego, żmudnego kontrolowania jednoznacznej numeracji elementów. Projektant ma do wyboru
kilka trybów numeracji.
Po automatycznym wygenerowaniu rezultatów funkcji obliczania wymiarów, otrzymane dane można
eksportować do arkusza kalkulacyjnego, bąz innego programu bliczeniowego.
Funkcja automatycznego tworzenia zestawień tworzy listy zawierające elementy oraz dokładne długości
poszczególnych kabli. W zależności od wersji oprogramowania (light, bazowa lub profesjonalna WSCADit)
dostępne są różne formaty eksportu danych. Od prostych plików tekstowych w kodzie ASCII, poprzez pliki
Microsoft Winword i dBase, aż do Microsoft Excel Access, program WSCAD it zapewnia elastyczne
eksportowanie danych do innych pakietów oprogramowania. Jeżeli formaty eksportowe nie są wystarczające,
użytkownik programu może eksportować dane do pliku tekstowego o dowolnie definiowalnej strukturze.
Wersja profesjonalna pozwala ponadto na zestawienie wyników w postaci formularza graficznego. Obok
elementów graficznych jak: kolumny i wiersze tabeli, nagłówek i logo firmy, formularz zawiera także mniejszą
lub większą ilość zmiennych, określających wielkości numeryczne (np. długość kabla).
Widok 3-wymiarowy
Rysunek zarysu z naniesioną instalacją elektryczną powstaje w dwóch wymiarach. Można go obejrzeć w trzech
wymiarach i skontrolować zaprojektowane strefy instalacyjne. Widok trójwymiarowy można dowolnie obracać,
powiększać, przybliżać. Podgląd możliwy jest na każdym etapie planowania budynku lub instalacji.
Dodatkowe możliwości programu
WSCAD it może pracować w sieci. Daje także możliwość pracy na dwóch monitorach dla uzyskania większej
przejrzystości oraz konfiguracji wyglądu powierzchni roboczej.
WSCAD it ma strukturę modułową, tzn. można rozpocząć pracę w wersji Light, a następnie doposażyć program
do wersji wydajniejszych: bazowej lub profesjonalnej.
Dowolna konfiguracja środowiska pracy pozwala elektroinstalatorom organizować efektywne miejsce pracy.
Automatyczne dzielenie i ponowne łączenie ścian przy wstawianiu, bądz usuwaniu okien lub drzwi eliminnuje
wiele żmudnej pracy. Podobnie szybki dostęp do zarządzania warstwami oraz ergonomiczne rozmieszczenie
menu pomagają skupić się nad celem projektu, a nie obsługą programu.
Jeśli chcemy projektować instalacje elektryczne bardziej profesjonalnej można zajrzeć na stronę www.cad-
profi.com.pl i zakupić aplikacje znacznie ułatwiające to nie lekkie zadanie.
LITERATURA
1.Poradnik Inżyniera Elektryka, WNT, Tom III - (dr inż. Jan Strzałka, dr inż. Antoni Wolski)
2. WSCAD it - oprogramowanie CAD Opracowano na podstawie materiałów reklamowych firmy Sigma
Computer Equipment Sp. z o.o.,
3.Aasak F., Różycki S.: Urządzenia ochronne różnicowoprądowe u instalacjach elektrycznych na placach
budowy. Metody pomiaru i przyrządy pomiarowe oraz kryteria oceny skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. Warszawa, COBR  Elektromontaż 1996.
4.Markiewicz H.: Instalacje elektryczne Warszawa, WNT 1996. [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.