[ Pobierz całość w formacie PDF ]

PROGRAM WYCHOWANIA MONTAIGNE:
wychowywać młodzież dla potrzeb życia
szkoła ma wychowywać ludzi praktycznych, nie literatów czy uczonych
wychowanie ogólne, które przyda się każdemu
szkoła powinna rozwijać rozsądek, charakter, morale
poszczególne przedmioty nie mają wartości, pomagają jedynie osiągnąć cel
studia, które nie rozwijają rozumu i moralności należy pominąć
nie kształcić się jedynie przez książki
człowieka kształci doświadczenie, obcowanie z ludzmi, obserwacje
trzeba rozbudzać ciekawość w wychowanku
częste podróże i nauka języków obcych
kobiety nie powinny pobierać nauk, bo to szkodzi ich wdziękom
2) Postępowy charakter pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego
" uczony czeski pedagog
" wychowywał się w rodzinie należącej do sekty braci czeskich
" wcześnie stracił rodziców
" dopiero w 16 r.ż. zaczął chodzić do szkoły średniej
" będąc dojrzałym uczniem poczynił wiele obserwacji
" w 20 r.ż. wyjechał na studia teologiczne do Niemiec, gdzie studiował pod
kierownictwem Jana Altsteda (,,Encyklopedia powszechna )
" duże zainteresowanie reformą szkolną ( wyjechał do Holandii)
" po powrocie pełnił obowiązki nauczyciela i duchownego
" studiował dzieła Kopernika, Keplera, Galileusza
" 1628r. opuścił kraj i udał się do Polski, ze względu na nakaz ze strony Habsburgów
Okres dzieciństwa - Do 6 r.ż szkoła dzieciństwa, szkoła macierzysta
Okres chłopięctwa - Od 6 12 szkoła elementarna z językiem ojczystym, chłopcy i dziewczęta
Okres młodzieńczości 12 18 szkoła języka łacińskiego i szkoła średnia, gimnazjum, uczyc
może się każdy, w każdym mieście
23
Okres dojrzewającej męskości 18 24 Akademia, ci którzy mają być uczonymi. W każdym
państwie.
Działalność Komeńskiego w Polsce
v Zamieszkał w Lesznie, pod opieką magnackiego rodu Leszczyńskich
v Nauczał w szkole w Lesznie, objął stanowisko nauczyciela i zastępcy rektora
v Prowadził badania naukowe, dzięki czemu stworzył własny system wychowania
v Pracował nad encyklopedia, zarysem przedmiotów wykładanych w szkole
v Usiłował opracować własny podręcznik dydaktyki (rewizja własnych poglądów i wywodów
Ratichiusa)
v Studiował dzieła Bacona, dydaktyka powinna być oparta na obserwacji zjawisk natury i
rządzonych nimi prawami
v Podręcznik ,,Dydaktyka 
" Staranna opieka na dziećmi i młodzieżą
" Warstwa plebejska przynajmniej w zakresie elementarnym
" Wiedza jest niezbędna, bez względu na zawód czy pochodzenie
v Opracował dla działaczy politycznych memoriał oraz rzeczy, które mogą przynieść korzyść w
dalszym życiu (chłopcy, dziewczęta, biedni, bogaci)
v Okres obowiązkowego uczęszczania obejmuje 6 lat
v Zdolna młodzież po 6-letniej szkole elementarnej powinna uczęszczać do 6 letniej szkoły
średniej przygotowując się w niej do studiów uniwersyteckich
Cele ,,Pansofii - Wszechwiedza
Pragnął opracować dzieło obejmujące cała dotychczasową wiedzę ludzką
Miało być dostępne dla całego świata
Chciał przetłumaczyć na większość języków świata
Propagowanie demokratyzmu w dziedzinie oświaty
Należy uczyć dzieci zdolne, mało zdolne
Nieograniczony dostęp do nauki powinien mieć każdy naród
Aby udostępnić wiedzę wszystkim narodom, należy wszystkie księgi przetłumaczyć na języki
poszczególnych ludów
Proponował zakładać szkoły we wszystkich miejscowościach
Pragnął powołać międzynarodowe kolegium uczonych z siedzibą w Londynie mieli
przygotować program szkół, opracować podręczniki do każdego przedmiotu oraz ich
tłumaczenie
,,Drzwi języków otworzone  ,,Janua linguarum reserata 
Podręcznik do języka łacińskiego
Odrzuca naukę gramatyki
Wprowadza naukę o świecie, człowieku, przyrodzie
Po raz pierwszy budowa ciała, jego funkcjonowanie
Gruntowna reforma gimnazjum w Lesznie, wkrótce został rektorem
Napisał podręcznik do astronomii, geometrii, kosmografii, historii powszechnej itp.
Organizacja i program wychowania
" Szkoła musi posiadać :
Dobre podręczniki
24
Dobrych nauczycieli
Dobre metody nauczania
" Powinna przypominać plac zabaw (dzieci potrzebują ruchu, współzawodnictwa)
" Wychowanie musi objąć każde dziecko, aby stało się ono człowiekiem
" Poświęcał wiele wychowaniu przedszkolnemu szkoła macierzyńska
" Omawiał tryb życia kobiet ciężarnych- wychowanie fizyczne
" Dobrze postępować przed dzieckiem. Budzenie ambicji wychowanie moralne
" Nauczać trzeba już w pierwszych latach życia, ale trzeba dostosować wiedzę do rozwoju
psychicznego i możliwości dziecka
" Pisał o nauczaniu geografii, astronomii, historii, geometrii, ale liczył się z możliwościami
dziecka np.: przyswajanie pojęć geometrii mały, duży, krótki
" Głównym celem nauczania przedszkolnego było przygotowanie dziecka do nauki w szkole,
aby uważało szkołę za niezbędną do życia
" Podział życia człowieka
0-6 szkoła macierzyńska
6-12 szkoła języka ojczystego
12-18 szkoła średnia łacińska
18-24 studia uniwersyteckie
" Szkoła elementarna najważniejsza dla wszystkich nie tylko dla biednych,
powinna być w każdej miejscowości, konieczność uczenia w języku
ojczystym [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.