[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Klimowicz Andrzej 202,230 Kołodziejska Hanna 231 Koppel Henia (z domu
Rochman)
318
Korboński Stefan 138,139 Korczak Janusz (wł. Goldszmit
Henryk) 130,135,144,146,147,
267
Korczak Jerzy 293,294 Koschenbahr-Ayskowski Ignacy 83 Kossak-Szczucka Zofia
151-153,
260
Koszutska Jadwiga 230,298,302 Kotarbiński Tadeusz 84 Kotowska Jadwiga 275
Kozlowska Halina 313 Kórner Teresa (Chąja Estera
Sztajn) 235,287,288,297,298 Krahelska-Filipowiczowa Wanda
151,153
Krasnodębska Maria 186,230 Krzyżanowska Irenka (Irena
Sendlerowa) Krzyżanowska Janina, matka
I. Sendlerowej 71-74, 76-79,91,
98, 99,201,203,204,286
Krzyżanowska Kazimiera, ciotka
I. Sendlerowej 73,76 Krzyżanowska Wiktoria, kuzynka
I. Sendlerowej 73 Krzyżanowski Stanisław, dr, ojciec
I. Sendlerowej 26,71-79 Ksawery, zob. Grzybowski Ksawery,
dziadek I. Sendlerowej Ksawery, zob. Grzybowski Ksawery,
wuj I. Sendlerowej Kuczkowska Izabela 95,170,229,
230
Kudelski Zdzisław 154 Kukulska Maria 170,195,230,300 Kunert Andrzej Krzysztof
153 Kutschera Pranz 203 Kwaśniewska Jolanta 25,32,34,35 Kwaśniewski
Aleksander 36
L. Janina 235 Landau Henryk 113 Landau Ludwik 181 Leociak Jacek 178,323
Lewandowski Andrzej 326 Liz, zob. Cambers Elizabeth Lizuraj Władysław 155
Luidorówna Bronisława 116
M.-E Irena 253,254 Madoń-Mitzner Katarzyna 140 Majerczyk Joanna 234 Majewska
Ola (Aleksandra) 288 Majkowski Juliusz 100,101,203,
231 Małuszyńska Helena 230
Manaszczuk Antonina, siostra Irena
z Turkowic 314, 316, 317 Marianowicz Antoni 52,130,278 > Marzec Anna 49 Meara
Kathleen 50 Megan, zob. Stewart Megan Meloch Katarzyna 163,172,234,
308,309, 314,315 Meloch Maksymilian 309 Meloch Wanda 309 Merkin Estera
(Merkinówna) 132,
145
Michalina, zob. Goldman Michalina Michałowicz Mieczysław 195,222
Michałowiczowa Władysława
(Dziatka) 222 Mieczyk Joanna (liana Nachsoni)
234 Mieczysław, zob. Grzybowski
Mieczysław Migdalska-Barańska Jolanta 20,26,
71
Mikołajczyk Stanisław 154 Miłosz Czesław 29,35 Mirecka-Ploss Kaya 38,232
Monatówny Anna i Irena
(Michalskie) 235 Morgens Frank (wł. Morgenstern
Mieczysław) 284,285 Morgenthau 137 Mosdorf Jan 84 Moszyńska 217
Nachsoni liana, zob. Mieczyk Joanna
Neuding Jerzy 117
Neufeld 52
Nowicki Andrzej (Wengebauer) 234
Oppenheim Antoni 117
P pułkownik UB 253
Pacho Aleksander 252
Palester Henryk 202,210,213,215,
216,223
Palester Krzysztof 202 Palester Małgorzata 202,203, 230 Palester Maria zob.
Szulisławska-
-Palester Maria Pałaszewska Mirosława 153 PaprockaAnna 234 Papuziński
Stanisław 170,230,288,
297
Patecka Zofia 95 Patz, major niemiecki 214,216 Pawlak 263 Piłsudski Józef 78
Piotrowska Jadwiga, Jaga 95,170,
173,174,210,229,278,313 Piotrowski, zob. Głowiński Michał Pohlmann Liii 19
Pokiziak, ksiądz 184 Polański Roman 186 Polechajłło Aniela, siostra
Stanisława z Turkowic 312,315,
316
Popławski, ksiądz prałat 117 Pozowski Władysław 202 Prekerowa Teresa
143,155,169,
178,182,183,229,236,309
R. Danuta 235
Raabe-Wąsowiczowa Janina 154 Rachela, zob. Rozenthal Rachela
(Karolina)
Raczyński Edward 137 Radlińska Helena 85,250 Rechtman Ewa 91,100,109-112,
161
Ringelblum Emanuel 107 Rochman, zob. Kopel Henia Roosevelt Franklin Delano
137 Ropek Mieczysław 204,231,263 Rosenholc Jaga 213 Rosenkranc Achilles 237
RoserThomas 196 Rostkowsłri Ludwik 154 Roszkowska Maria 95 Rotbard Fredzia
(Kowalska) 234 Rowiński Aleksander 162 Rożen Maria 163 Rozenkranc, lekarz 113
Rozenthal Rachela (Karolina)
119-124
Rudnicka Zofia 154 Rutkiewicz Jan 263 Rybczyńska Stefa 234
S.Joanna 234
Sakowska Ruta 23,97,162
Salek Jadwiga, zob. Denekowa
Jadwiga
Sarnecki Tadeusz 154 Scharf Rafael 324 Scheiblet Leon 172 Schindler Oskar 23,41
Schonbach Maksymilian 52 Schultz Irena 95,100,110,184,230 Sendler Mieczysław
85 Sendłak Stefan 154 Shuchart John 44, 46, 49, 53 Sigalin Eugenia 310 Sikorski
Władysław 181 Sipowicz Hania, wł. Sipowicz-
-Gościcka Anna 197 SkinnerMary 38,325,326 Skokowska-Rudolf Maria 213-216,
218,222
Skotnicka-Zajdman Renata 269 Słoński Stanisław 109 Sokołowski Alfred Marcin 72
Solman, lekarz 77 Sperkowska Helena 205 Spielberg Steven 23,41 Spychalski
Marian 223 Stacha 316
Stanisław z Londynu 245 Starzyński Stefan 91,92 Stefa, dziewczynka ze Lwowa 316
Stefanek 164 Sternbach Chaim (Stefan Borzęcki
lub Borzeński) 234 Stewart Megan 41,42,44,45 Stroop Jtirgen 183 Szablakówna
Halina 313 Szarota Tomasz 49,147,267 Szeszko Helena 231 Szeszko Leon 52,164
Szlengel Władysław 323 Szpilman Władysław 186
Sztajn Chaja Estera, zob. Kórner
Teresa
Szuchta Robert 105,324 Szulisławska-Palester Maria 202,
210,213,218,223, 230 Szuszkiewicz Dorota 273 Szwedowska Joanna 268,277
Szymanowski Antoni 143 Szymborska Wisława 29,35 Zliwczyński Jerzy 38
Tagore Rabindranath 144 Tanb Joshua, rabin 44 Tereska, zob. Korner Teresa Thau
(Weczer) Maria 232,236 Thomas Nicholas 50 Trojan, pseudonim, zob. Grobelny
Julian
Trojanowski Andrzej 231 Trojański Piotr 105,324 Tucholska Teresa, zob. Kómer
Teresa
Turków Jonasz 107,130 Turków Margarita 235 Trybowski Witold Stefan 72
Trzaskalska Kazimiera 170,230 Trzcińska Helena 79 Tuwim Julian 127 Tych Feliks
96,97
Umińska Stanisława (s. Benigna)
225
Underwood Janice 41,42 Ushikara, konsul japoński
w Kownie 304
Uziembło Aniela 237 Uziembło Maria 85
W Halina 235
Wajda Andrzej 312
Waldowa Joanna 185,230
WaldowaRóża 170
Wallenberg Raul 304
Wałęsa Lech 29
Wardzianka Barbara 311
Weiss Szewach 31,34,267,268,276,
277 Weltstaub-Wawrzyńska Wanda 224,
250
WendelAdam 84 Wędrychowska Zofia 170,230,288 Wichlińska Stefa 151,204,260
Wichliński Stefan 204 Wierzbicka Zofia 47,48,59 Winogronówna Estera 144 Wisia,
zob. Deneka Jadwiga Wisznaeka Romana 132,145 Wiśniewscy pp. 74 Witolda,
siostra zakonna 169,170 Witwicki Władysław 132,145 Wojdowska Irena
222,235,289,
298,299
Wojdowski Bogdan 235,298,299 Wolf Andrzej 326 Wood Thomas E. 138 Wroński
Władysław 73 Wyrzykowski Marian 179
Zagan Szachno 107 Zaks Zofia 25
Zaremba Szymon 287 Zawadzka Róża 98,170 Zawlocka Aleksandra 267,268
 Zetem" 234 Zettinger (Zysman) Piotr 165,235,
306, 307 Zgrzembska Agnieszka, wnuczka
I. Sendlerowej 23,277 Zgrzembska Janina, córka
I. Sendłerowej 23,30,255,283,
286 Zgrzembski Adam, syn
I. Sendlerowej 286,287 Zgrzembski Andrzej, syn
I. Sendlerowej 286
Zgrzembski Stefan, mąż
I. Sendlerowej 210,218, 283, 293,300
Zieleńczyk Wanda (Dziula) 128 Zielińska-Mundlak Elżbieta 269 Zybertówna
Stanisława 230 Zygielbojm Szmul Mordechaj
(pseudonim  Artur") 163,183 Zysman Józef 100,116-118,307 Zysman, zob. Zettinger
Piotr %7łak Wala 284 %7łyznowskiJan 225
Podziękowania
Pomysłodawcami powstania tej książki byli państwo: Liii Pohlmann i Peter Janson-
Smith z Londynu.
Ogromną pomoc i cenny czas przy zbieraniu materiałów, ofiarowała Jolanta
Migdalska-Barańska.
Ważnymi informacjami służyli autorzy zamieszczonych wspomnień: Elżbieta
Ficowska, Teresa Korner, Katarzyna Me-loch, Irena Wojdowska, profesor Michał
Głowiński, Piotr Zettinger oraz Janina Zgrzembska.
A także osoby, które podzieliły się swoimi wspomnieniami, ale chciały pozostać
anonimowe.
Cenne uwagi i wskazówki bibliograficzne przekazali profesor Tomasz Szarota oraz
Natan Gross z Izraela.
Za poświęcony czas i cierpliwość wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Irena Sendlerowa i Anna Mieszkowska
Wydawnictwo MUZA SA składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które
użyczyły nam zdjęć do tej książki ze swoich prywatnych zbiorów.
Szczególne podziękowanie składamy Michałowi Dudziewiczo-wi i Rosławowi
Szaybo, za bezpłatne wykorzystanie zrobionych przez nich zdjęć.
Spis ilustracji
(w kolejności pojawiania się w książce)
Zdjęcia wykorzystane w książce i użyte w ilustracjach nr 6, 34, 36, 41, 43, 47,
nieopatrzone nazwiskiem autora pochodzą ze zbiorów prywatnych Janiny
Zgrzembskiej.
17
1. Irena Sendlerowa, fot. przedwojenna ___________
2. Irena Sendlerowa wiosną 2003 roku ___________ [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.