[ Pobierz całość w formacie PDF ]

? ó ó & H    ó & & & f & & & f & i d
& & ó  ,  ó ó f & ó f & d T V : E E E c c E c E ! c c ! . . =
? ? & & ó  H  & ó f ó & & & i T : 0 : E V p : ! ! c c ! ^ .
& ó H H , , ó & ó & & ó & & & ó T T : E E c E E 0 ! ! ! c c ! . . . = =
? N & ó H ,  ó & ó ó & ó ó & & d " T i
N y d d & & & &  & ó i 5 E e E : c e ! ! c c c ) c c ) .
N _ _ y y & & ó m & & ó T E w E c ! ! c ! ! ! ! ! ! ! ^
_ _ _ d i ó ó m ó ó d : E ! c c e E c ! ! ! ! ! ! ! ! ) 0 ^
_ N _ y & d & ó & E E w ! ! c ! ! c ! c ! ! ! ! ! ! ! !
y _ y ó & & & & E w E c ! ! ! ! ! c c c ! ! ! ! ! ! !
y _ y N y & y & & y ( e E e ! ! ! ! ! ) / c ! ! ! ! ! ! !
y y y N d & & & & y J w ( E ! j E ! ! c / 0 ! ! ) 0 E ! !
y y y y y y & y d e E w ! E S c ! c 8 / c ) S 0 !
y y y y y & d y J e w E c ! 8 1 ) 0 ) . 1 c !
(35) (36)
230
240
250
260
270
280
290
300
Page 28 Roses and Jasmine in a Delft Vase Golden Kite, 2006- (29)
160 170 180 190 200 210
q : O a R u ` ` x ` 4 H d H G x x G 9 x x x W N _ Z : :
N x a a a R x 4 4 x d x x d 4 d H ó x x x x 9 G x x x x x x N Z : : :
O Z u } a R B d x d d x 4 x H x x G H G x x 9 x x q f N _ : : _
x O [ D a R y f g 4 x ó x d x ó x x x x G G H x q g N N _
b Z f 4 y 4 4 4 H H x x H G H x x x x g g q N f N _
f f f D f N y B B 4 x 4 x x x x ó x G x x x x x g g q N N
x f D y B x d d x H x H G x x G x I x g g q _ N N N _ _
f f f N N N 4 d x x G G G H x I I x I g _ : _
: D N & D y f f f 4 x a ` B G X g g q [ y ?
f N f & D N Z f N D f f d d 4 H ` 9 H G H G g q b : _
f f f N & f N f D D f H H x ó q W : ? ?
f N f f D f f f Z f f ó d H H x G G 9 [ : :
f f D D & f f N N D ó H x x H H 9 G y U _ A _ J ? : "!
f f f f & f D f N _ & N f ó H x x G ó ó x f y ? "! [ ? : K
f f y D f f D f y D f ó x f x y N y ? ? A A b ? ? _ "! K
f f f y & & D & f d H ó f f g y K A [ : "! _
f f f f & f ó & D & # & & f ó d & N 4 N : _ ? M A A U ?
D D T d D D f d D & d & & ó & v 4 T y Z _ a a A A _ "! ?
T D & d D D _ & # d d v v y b ? a A A K _ ? ?
& i "! _ # & d d J b : [ U a [ O : "! ? ?
i T i T " T i T d i " D p # d D b [ [ U [ K b A ? ? _
7 6 u u # " " ? ? ; p d d " O p ? Z k U : A [ K [ [ : ? ?
( ( ( 6 w w 6 6 ( Y i  T i z p ? * T i T "! _ A _ a K A [ [ _ A "! ?
e e w w w 6 ( i  i " V ; ;  Q 7 7 7 Z ? ? a M a K K U ? b Z ?
! e ! ! e e 6 ( ( 7 Q  i p z ; ; + ; * i Q Y Y : z M a U : U "! ? J ?
! e ! e ! e e e w 2 *  |  * " i D ? p M M [ A k : ?
! e e e e ! ! e ! ( * * Q * @ 2 * * { M p M M U [ U ? : ?
! e e e e e e e e ( * @ 2 2 2 2 Q 2 | V w 2 " i ; z M F a a ? ?
e e ! e e e e ! e e 2 2 V : 2 2 2 2 + "! O "! J z ; F  M a a z J ?
e ! ! e ! e ! ! e e * V : : : 2 2 2 2 V J : O _ ; a a U ? K _ "!
e e ! ! e e e e e e 2 2 : : 2 : V 2 : ( 2 ( + M K O O A a a K K a a M : _
w e ! ! ! e ! ! e e 2 2
e e ! ! ! ! e ! e w * 2 V
e e ! ! ! ! ! e e E ( L 
w e ! ! ! ! e ! e w ( 2 * 2  0 l j L : V : L * V 2 V \ W [ A O [ A [  a a ; J ?
w e ! ! ! ! e ! e w ( p  K  F M 8 0 2 2  W [ [ O [ A U  J a a J J J ?
w e e ! ! w w ! e e w 2 @ 2 2 2 2 L \ 1 U 
w ! e ! e 6 ( e e w ( 2 2 0 S 0 0 0 1 K  \ A [ K a z _
e ! ! ( 2 ( ( e e w ( 2 2 2 2 2 j & ^ 1 M j j 1 K K M K A a ? J J
! ! ! E * ! e e e ( 2 V 2 V 0 ) j l F  S 1 S 1 1 & l & & ; l z ? J ; J
! ! e E w e ! ! e ( / ( 2 V / j  F F F 5 1 j l
! ! V 0 ! E w e ! ! c : : L V S 0 S F 1 S j 0 l l S S
! ! E e ( ! ! ! c E / / / 0 j 0 k 0 S 0 ) 1 & S 0
! ! ! ! ! ! ! ! c c c c / / / 0 8 0 k S K S j j K K F S S j S L M p M ? ? M _
! ! ! ! e e e ! c c E ) / / / / / 0 0 M 0 M p M _ _ ? ? U
e ! ! e ! e c ! ! c 8 ) 8 0 / 8 / / j S 0 &  & ) 0 0 0 F M J J ? ? K
e e ! ! e e e c L 8 8 . / 0 / L 0 S 1 K M M J p J ? _ 
! ! ! ! e e E = . = / / / 0 . =  p p ? ? K :
e ! ! ! w w L = ) / / 0 j M "! ? _ "!
e ! e ( ( =  = /  / 0 . . a  p M M M M
e e w 6 6 (  /  ) 0 ^ & a  M z
e e 6 w e  \ = / /  / 0 a z M ; z
w w e w e K =  / / /  0 / ) & M "! M v
e e w 6 6 p a /  0 / / ] 0 & & M M  z M z
! e ( 6 ( & 0 0 S  / 1 0 & F F  a a J [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.