[ Pobierz całość w formacie PDF ]

A/ on for B/ up with C/ on with D/ out for
e/ Her trick is ____________ as possible and make other drivers fall for it.
A/ to try looking as helplessly C/ to try to look as helpless
B/ trying to look as helplessly D/ trying to look helpless [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.