[ Pobierz całość w formacie PDF ]

samym początku zabiegu całą wodę. Zdarza się to zwykle z 2 powodów:
pozostawienie w gumowej rurce lewatywy powietrza, które, wchodząc razem z
wodą do jelit, drażni je i wywołuje raptowny kurcz. Drugi powód: zatkanie jelit.
Uwaga i wytrwałość usuną te przeszkody.
Uryna. Podczas głodowania uryna przyjmuje ciemne zabarwienie, a nawet
może stać się czerwona z obfitym osadem. Jest to oznaka oczyszczania się
nerek, nie ma więc powodu do niepokoju, tym bardziej, że organizm usuwa z
nerek najszkodliwsze pozostałości.
Serce. Działalność serca również może się wydawać czasem
przyspieszona, a bywa to dlatego, że na skutek głodowania nadmiar tłuszczu
ubywa z mięśni sercowych. Mięśnie te wzmacniają się z jednoczesnym pewnym
ich podrażnieniem, nie jest to osłabienie, lecz przeciwnie wzmocnienie serca.
A. Suworin PRAKTYCZNY KURS LECZENIA GAODOWANIEM 27
Dowodem tego może służyć fakt, że głodujący już po pierwszych dniach
głodowania wchodzi po schodach łatwiej niż zwykle.
Oczy. Może również powstać uczucie gorączki w oczach i palenie po
brzegach powiek. Jest to też oznaką procesu oczyszczania w oczach, które po
głodowaniu będą lepiej widzieć.
Głos. W pewnych wypadkach głodowania głos traci swą dzwięczność i
staje się słabym i ochrypłym, bez podwyższenia temperatury i bez żadnego bólu.
Po przeprowadzeniu głodowania głos nabierze siły i dzwięczności.
Nogi. Podczas pierwszych 10  12 dni głodowania zdarza się często, że
słabną nogi, lecz stopniowo przechodzi to i chory przy chodzeniu mniej się
męczy niż poprzednio.
Nowe i stare bóle. Podczas głodowania odczuwa się również często słabe
bóle. Jest to oznaka byłych chorób: febry, reumatyzmu, stłuczeń, skaleczeń itp.
Bóle te bywają zawsze w lekkiej formie i są krótkotrwałe, zdarzają się
wyłącznie kiedy organizm posiada dostateczny zasób sił, aby skończyć z nimi
raz na zawsze w krótkim czasie, co następuje. Należy stąd wyciągnąć wniosek,
że jeśli człowiek odżywia się normalnie, tj. przez żołądek i zaczyna odczuwać
jakieś bóle  jest to oznaką początku jakiejś choroby. Kiedy kuracjusz odczuwa
pewne dolegliwości podczas głodowania, oznacza to, że albo jakaś stara choroba
bądz też nowa ukryta usuwa się z ciała i należy być wytrwałym, a dolegliwości
ustaną i więcej nie powrócą.
Diagnoza. Wobec tego, że organizm w ciągu pierwszego tygodnia
głodowania sam ujawnia wszystkie swoje wady, zachodzi zasadnicza zmiana
warunków badania chorego przez lekarza. Obecnie lekarz przy pierwszym
zetknięciu się i zbadaniu chorego przez skórę ustala natychmiast co i gdzie
człowiekowi dolega i jakie są rozbieżności pomiędzy jego organizmem a naturą.
Lekarz musi w ten sposób postępować, gdyż przed napisaniem pierwszej
recepty musi ustalić chorobę pacjenta, każda bowiem choroba wymaga innego
odpowiedniego lekarstwa. Przy stosowaniu mojej metody leczenia nie używam
A. Suworin PRAKTYCZNY KURS LECZENIA GAODOWANIEM 28
wcale lekarstw i ustalam choroby, na które cierpi pacjent przede wszystkim na
podstawie wskazówek, udzielanych przez jego organizm w ciągu pierwszego
tygodnia głodowania. Zachodzi przy tym ta różnica, że ja ustalam chorobę nie
na podstawie domysłów i badań przez skórę pacjenta, która jest
nieprzezroczystą, lecz na podstawie ścisłych faktów, tj. uczuć chorego,
wyrażanych przez jego organizm i jego samego. Rozumie się, że na mnie pada
obowiązek w tym wypadku umiejętnego wypytania chorego i zrozumienia
objawów, wtedy na pewno lepiej wiedzieć będę od lekarza, czy np. kuracjusz
ma chorobliwe zwiększenie wątroby, czy jest ona u niego szeroka od urodzenia,
czy kuracjusz ma od urodzenia niżej położony żołądek, czy to jest z powodu
choroby oraz czy nie ma w tym nic niebezpiecznego.Inaczej mówiąc  będę
ściśle wiedzieć, co i jak u chorego mam leczyć. Dlatego też kładę szczególny
nacisk na zbadanie chorego po raz drugi przy końcu pierwszego tygodnia
głodowania, kiedy ostatecznie z całą dokładnością stwierdzam, na jaką chorobę i
w jakim stopniu cierpi kuracjusz.
Tylko zewnętrzne środki. Podczas głodowania nie wolno używać żadnych
wewnętrznych środków, lekarstw oraz iniekcji do złagodzenia dolegliwości, za
to dopuszczalne są wszelkie zewnętrzne środki, jak np. butelki z wodą gorącą
przy boleściach w wątrobie lub nerkach, a przede wszystkim kompresy Szrota i
inne oraz kąpiele itp. [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.