[ Pobierz całość w formacie PDF ]

% % % % ? ? ? ^ ^ ^ ? [ [ ? ? ? ? % [ % [ [ [ ? [ [ ? ? [ > % % [ ? ? [ % > # % # > > # > % # # [ ? % ?
[ % [ % [ % # % [ ? ? ? ? [ ? % # % % [ [ ? ? ? ? [ [ % % [ [ ? % > # > % % # = # > # # ? [ [
% [ [ [ [ [ > # % % [ % ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ % [ % # > % [ [ [ ? ? [ ? % [ ? ? % * > [ > % # = % > > [ ?
> > % > % # > [ > # # * # % [ [ [ [ % [ ? ? [ [ [ > # % [ [ ? ? [ > [ ? ? [ % # [ > # > # # % > %
# # = # > # % > % % > % * * # > [ [ [ ? [ % % % % [ ? ? ? % # % ? ? ? % % [ > # # = % %
= # = # # > > % % % [ [ [ % # = # * # # # > % ? [ % ? ? % [ % % # % [ [ [ ? ? [ % % [ ? ? % % [ > # * >
# > > % % [ [ > # * = # # % [ ? ^ ^ ^ ? [ ? [ % ? ? [ [ % % ? [ % ? ? > #
% % > > # # # > % % [ ? ? ? ? ? [ % % [ [ [ ^ ? [ # % ? % % ? ?
% # # % ? [ ? ^ ^ ? [ % [ % [ ? ? [ # = % ? ? [ # [
Page 6 FR-22 - Fractal 22 Cross Stitch Collectibles, 2006
^ ^ ? ? [ ^ ^ ^ " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? # " " " ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ? ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ # [ " ^ ?
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ " " "
" ^ ^ ^ ^ " ? ? ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ " " " " " ^ ^ ^ ? ^ " ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ? ^
" " ^ ^ ? [ ? " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^
^ ^ ^ " ^ " ^ ^ ? ^ " " " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ?
^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ " " " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ [
^ ^ ^ ^ ^ " " " " ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^
^ " " " ^ ^ ^ ^ " " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ " ^ " " " " ^ ^ ^ ^ " " " " " ^ ^ ^ ^ " ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ " " " ^ " ^ ^ ^ " " " " [ [ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " " " ^ " ^ ^ ^ " " " ^ %
? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " " " " " " " ^ ^ ^ " " " " ? "
^ ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " " " " ^ ^ " " ^ ^
^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " " " " " " " ^ ^ ^ " " " ^ ^
" " " " ^ ^ ^ ^ ? ^ " " " " ^ ^ " " ^ ^
" " " " ^ ^ ^ ^ ^ " " " " " " " ^ ^ [ " " " ^ ^
" " " " " " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ " " "
" " " " " " " " " " " ^ ^ ^ ^ " " " " " ^ ^ " "
" " " " " ^ ^ " " " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " "
" ^ ? ^ " " " ^ ? " " " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " " " " " " ^ " "
" ^ ^ ^ " " " " " " " " " ^ ^ " " " " " ^ ^ ^ "
" " " " " " " " " " ^ ^ ^ " " " " " " ^ ^ " "
" " " " " " " " " " " " ^ ^ " ^ " " " " ? ^
^ " " " " " " " " " " ^ ^ ^ ^ ^ " " " " " " ^ ^ ^
[ ^ " " " " " " " " " " " ^ [ ^ ^ " " " " " " ^ ? [
^ ? ? ^ " ^ " " " " " " " " ^ ^ ^ ^ " " " " " " ^ ?
^ ^ ^ ^ ? " " " " " " " ^ " ^ ^ " " " ^
^ ^ [ ? [ % [ " " " " " " " " ^ " " ^ ^ ^ " ^ " " " ^ [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.