[ Pobierz całość w formacie PDF ]

ry umie dawać, nie tylko brać.
Charlie skomentował złośliwie:
- Widzę, że diamenty to naprawdę najlepsi przyjaciele dziew
czyny.
Fiona uśmiechnęła się lekko.
- Nie, jeśli ma się matkę taką jak moja.
Oficjalne ogłoszenie zaręczyn nastąpiło w dniu Hogmanay. Na
tej uroczystości nieobecność Rory'ego Ballatera rzucała się w oczy.
12
Wrócili do Londynu po Nowym Roku. Wyjaśniło się, co
Luke miał na myśli mówiąc, że zrobi wszystko po swojemu. Zlubu
w ambasadzie amerykańskiej, namiastce ojczyzny, miał im udzie
lić uśmiechnięty pulchny sędzia, który przebywał w Londynie na
międzynarodowej konferencji prawniczej.
Sędzia Mennenger, tak się bowiem nazywał, zgodził się ocho
czo, czego nie omieszkał powiedzieć Fionie, gdy spotkali się, by
załatwić niezbędne formalności.
- Nie ukrywam, że wiązałem z tobą pewne nadzieje, moja dro
ga, gdy poznaliśmy się na przyjęciu z okazji Zwięta Dziękczynie
nia. Od razu się zorientowałem, że Luke jest zakochany. Moim
zdaniem, jesteś najlepszym darem, jaki go spotkał od bardzo, bar
dzo dawna.
- Od śmierci Stelli.
- Tak. Teraz zdoła się ze wszystkim uporać. Charlie także... -
Zdjął okulary i zaczął je czyścić kolorową jedwabną chustką. -
Podobno sporo wiesz o Indianach.
- Trochę o nich czytałam. Charlie jest pierwszym, którego
znam osobiście. Na pewno wie pan więcej ode mnie, ale... - Zawa
hała się.
106
- Pytaj śmiało - zachęcił.
- Cóż... Zawsze interesowały mnie wierzenia Indian, szcze
gólnie wizje.
- Słyszałaś o wizjach?
- Wiem tylko, że mężczyzni udają się w specjalne odosobnio
ne miejsce z woreczkiem z lekami, wstępują w stan odmiennej świa
domości, komunikują się z duszami zmarłych i tym sposobem roz
wiązują problemy.
- Właśnie. Wizje to bardzo istotny element kultury indiańskiej.
Dzięki nim odnajdują drogę w życiu. Indiańska cząstka Charliego
wierzy w ich moc. Tak jak moja babka, a przecież była Indianką
tylko w jednej czwartej.
- Czy przypadkiem nie wierzą także, że dziecko, które otrzy
ma imię osoby zmarłej, lecz bardzo kochanej, wraz z nim przejmie
jej cechy?
Sędzia uśmiechnął się.
- Luke się nie mylił. Rzeczywiście sporo wiesz o Indianach.
Fiona zamilkła na chwilę i zapytała:
- Jaka była Stella?
- Drobna, smagła, wdzięczna, śliczna. Aagodna. Zawsze wi
działa w ludziach tylko dobro.
- Ile miała lat, kiedy zginęła?
- Zaraz, niech pomyślę... Pobrali się, kiedy miała dziewiętna
ście, byli małżeństwem przez siedem, więc miała wówczas dwa
dzieścia sześć. To się stało przed pięciu laty.
Coś takiego, pomyślała Fiona, wyszłyśmy za mąż w tym samym
wieku; mając dwadzieścia sześć lat ja się rozwiodłam, a ona zginęła...
- Nie mieli dzieci?
- Nie dlatego, że nie chcieli. Stella poroniła trzykrotnie pod
czas pięciu lat małżeństwa. Miała nadciśnienie i ciąża stanowiła
dla niej zagrożenie, zresztą wówczas trudno jest donosić dziecko.
Wiedziała o tym, lecz była zdecydowana dać Luke'owi dzieci, któ
rych pragnął. Kiedy stało się jasne, że to niemożliwe, rozważali
adopcję, ale zanim podjęli ostateczną decyzję, zginęła.
Poklepał jej dłoń.
- Jestem pewien, że będziecie mieć tyle dzieci, ile tylko ze
chcecie. Cieszę się, gdy widzę, ile dla niego zrobiłaś. Po raz pierwszy
107
od dawna jest szczęśliwy, a po tym, co przeszedł, zasługuje na szczę
ście.
Luke załatwiał niezbędne formalności, Fiona zajęła się sprze
dażą mieszkania i agencji. %7łycie u boku Luke'a będzie się wiązało
z licznymi podróżami, co oznacza, że mieszkania już nie potrzebu
je, a agencji nie chciała prowadzić na odległość. Na szczęście, Sue
Ryland, jej asystentka, od dawna miała ochotę przejąć Creme de la
Creme i natychmiast złożyła korzystną ofertę. Mieszkanie niedale
ko Cornwall Gardens było prezentem ślubnym od matki Rory'ego
i jedyną częścią wspólnego majątku, którą zatrzymała po rozwo
dzie.
Początkowo chciała je sprzedać, lecz ojciec poradził, by po
traktowała nieruchomość jak lokatę kapitału, a matka, rozsądna
jak zwykle, zauważyła, że głupotą byłoby płacić czynsz, skoro ma [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.