[ Pobierz całość w formacie PDF ]

na przypomnienie.
WC Kwadrans to trąbka do powstania, a nie samo powstanie.
To Państwo w domach mają formułować argumenty za i przeciw.
To Państwo po Kwadransie mają atakować Jasnogród na milion
sposobów. Nie przez piętnaście minut, ale a\ do zwycięstwa. To
nie ja mam w Państwa imieniu wystrzelać wszystkie naboje w
wielogodzinnym programie, tak się nie wygra. WC to nie bohater
na białym koniu, co przyjedzie i posprząta. Obejrzeli, no to mogą
zasnąć spokojnie. O nie! WC Kwadrans ma działać, jak letnia
burza - przeleciało, pohuczało i pobłyskało tak, \e a\ się mleko
zsiadło.
Mnie kwadrans wystarczy, bo jak pozostawiam niedosyt, to
Państwo z tego niedosytu dopowiadają własne argumenty w danej
sprawie. Własne, a nie moje powtarzane za telewizją. Wierzę, \e
więcej przyjemności i po\ytku płynie z kwadransa, ni\ płynęłoby z
dwóch kwadransów.
Bardzo chętnie oczywiście pomyślę o dłu\szych i częstszych
występach na ekranie, ale będą się one na pewno ró\nić od WC
Kwadransa, bo ten jest niepowtarzalny i ma wystarczającą
długość.
1
Tygodnik Solidarność, 18 VIII 1995:
Ośrodek Badania Opinii Publicznej ogłosił w
 Wiadomościach Telewizyjnych wyniki sonda\u, a tak\e
cotygodniowych pomiarów oglądalności, i oto okazało się, \e
jedna czwarta badanych ogląda program WC Kwadrans, stanowi
to widownię ogromną, niewiele programów mo\e się taką
pochwalić. Składa się ona głównie z widzów młodych,
wykształconych, uczniów i studentów, tak\e prywatnych
przedsiębiorców i osób zamo\nych.
 WC Kwadrans jest nie tylko licznie oglądany, ale te\
aprobowany - zyskał u widzów ponad trzykrotnie więcej ocen
dobrych, ni\ złych. Znacznie częściej z uznaniem, ni\ z krytyką
spotyka się zarówno jego formuła jak i treści. (...)
Ponad dwukrotnie więcej widzów lubi sposób prowadzenia
programu, ni\ nie lubi. Pięciokrotnie więcej widzów ceni poziom
satyry, poczucie humoru autora programu, prześmiewczy
charakter audycji, ni\ go krytykuje. Wszystko w programie podoba
się 37% widzów, natomiast nie podoba się 10%. Większość
oglądających program podziela poglądy autora, a tylko jedna
piąta zgadza się z nim rzadko.
I ostatni cios dla pałających \ądzą usunięcia Cejrowskiego z
tv pod pretekstem, i\ szydzi on z przekonań łudzi, obra\a ich
uczucia: otó\ zdecydowana większość, bo a\ 71% sondowanej
widowni, oświadczyła, i\ nie dostrzega w tv takich programów.
Dlaczego nie lubi Pan Jerzego Owsiaka, który jest
prawdziwym chrześcijaninem, poniewa\ pomaga wielu ludziom? O
Panu tego nie mo\na powiedzieć.
1
A od kiedy to pomoc wielu ludziom wystarcza, by być
dobrym chrześcijaninem? A do kościoła to ju\ nie trzeba chodzić,
a szanuj ojca i matkę, a nie kradnij i nie cudzołó\ i tak dalej?
Dobry chrześcijanin to o wiele więcej, ni\ masowy pomagier
bliznim. Ja nie potrafię stwierdzić, czy Jerzy Owsiak jest dobrym,
czy złym chrześcijaninem. Nie wiem te\ na jakiej podstawie
sugeruje Pani, \e ze mnie swołocz co to drugiemu pomocnej ręki
nie podaje. A co Pani o mnie wie?
Ja nie trąbię dookoła za ka\dym razem, kiedy komuś
pomagam. Bardziej odpowiada mi taka działalność charytatywna,
która nie przynosi rozgłosu. Go kto woli, proszę Pani, nagroda
teraz, czy w \yciu przyszłym. Ja odkładam na zaś, zaś Jerzy
Owsiak konsumuje natychmiast. Ja wyznaję zasadę, \e lepiej
kiedy nie wie prawica, co robi lewica, u Jerzego Owsiaka
natomiast obserwuję tendencję przeciwną. Mo\e ma swoje
powody, a mo\e to ró\nica smaku.
Wielkiej Orkiestry Zwiątecznej Pomocy rzeczywiście nie lubię
- jej styl wydaje mi się nieestetyczny a to, \e jej dyrygent u\ywa
wulgarnego języka na antenie 3 Programu Polskiego Radia, to
skandal. Mo\e niektórzy ju\ się tak przyzwyczaili do brudnego
języka ulicy, \e to, co robi pan Owsiak nie razi ich uszu - ja jestem
oburzony. Najdelikatniejsze z kwestionowanych przeze mnie
sformułowań to:  aaa myy na nich leeejeemy równo, ooolewamy
to.  Mo\e komuś wydaje się, \e to jak pan Owsiak mówi do [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.