[ Pobierz całość w formacie PDF ]

kilku tysięcy Polaków , którzy poprzez swar i piachy pustyń afrykańskich uparcie,
niezmordowanie i zawzięcie, a zbrojnie i bohatersko, bijąc Niemców, dą\yli do
zwycięstwa, do wolnej Polski...
Wiesław Fusek był poza tym znanym i wysoko cenionym malarzem- akwarelistą.
Jego obrazy znane są w wielu krajach europejskich, a tak\e na półkuli zachodniej.
Wystawiał swoje akwarele m.in. w Kisbobok w roku 1940, w Budapeszcie w roku
1940 i w Nowym Jorku w roku 1969. Mo\na je spotkać w Nowym Jorku (180)
Kanadzie (40) Italii (60) Anglii (około 10) wyspach Bahama (2) na Borneo (kilka).
W roku 1947 Wiesław Fusek powrócił do kraju i do roku 1951 pełnił funkcje
kierownika i właściciela apteki w Bieczu. Po upaństwowieniu apteki (8 styczeń 1951)
pozostawał na stanowisku kierownika apteki do 9 grudnia 1952 roku. Następnie
w grudniu 1952 roku objął kierownictwo apteki w Gorlicach. [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.