[ Pobierz całość w formacie PDF ]

energii, lecz jakoś ja wykorzystać, na przykład powtarzając mantry.
Mantra znaczy dosłownie "osłona umysłu". Z jej pomocą chronimy umysł
przed wszystkimi bzdurami, które bez przerwy wygadujemy w myślach. Każda
z form buddy posiada swoja mantrę. Powtarzanie mantry ma utrzymywać
właściwy obraz samego siebie przy wizualizowaniu określonej postaci. Każda
sylaba mantry posiada określone wibracje pozwalające nastroić umysł, na
przykład uspokoić go lub wyostrzyć.
Na tym nie koniec. Na wyższym poziomie klas tantry pracuje się z subtelnymi
energiami, tzw. wiatrami. W sanskrycie nazywają się one "prana", po
tybetańsku "lung" (pisze się to inaczej niż "lung", oznaczający "ustny
przekaz"), "ci" po chińsku, "ki" po japońsku.
Słowa te odnoszą się do zwykłego oddechu, "wiatrów" oraz właściwej energii.
Te trzy czynniki są wiec powiązane; oddychanie jest ściśle związane z wiatrem
energii, ze strumieniami energii, które krążą po ciele. Przy praktykach
związanych z subtelnymi energiami ciała wielkie znaczenie ma kontrola
oddechu. Usiłując dotrzeć do najsubtelniejszego poziomu świadomości, za
pomocą najwyższych tantr i techniki sześciu jog Naropy musimy rozpuścić
owe energie, wiatry w kanale centralnym - wchłonąć subtelne energie do tego
kanału. Wypowiadając mantrę, kształtujemy oddech. Kontrolując oddech,
możemy sterować subtelnymi energiami i łatwiej rozpuszczać je w kanale
centralnym. A wiec na głębszym poziomie mantra stanowi niezbędny element
przygotowań do kontrolowania subtelnych energii.
Wyobrażamy wiec sobie, ze mamy postać buddy i ze nasze otoczenie jest
takie, jak otoczenie buddy - jest mandala.
"Mandala" to dosłownie "okrągły symbol", hoc nie musi być okrągła. Mandala
symbolizuje "system świata" - wszechświata. Kiedy podczas praktyki wstępnej
ofiarowujemy mandale sto tysięcy razy, ofiarowujemy symbol wszechświata
(takiego, o jakim mówią tradycyjne nauki, tzn. z góra Meru w centrum i z
czterema kontynentami wokół, a nie współczesna nauka).
Na poziomie tantry słowo "mandala" oznacza świat danej formy buddy i jej
orszaku - miejsce, w którym one mieszkają i żyją. Zwiat ten jest
trójwymiarowy i składa się z centralnej budowli oraz jej otoczenia. Patrząc na
malowane lub tkane mandale, pamiętajcie, ze są to dwuwymiarowe obrazy
trójwymiarowej struktury. Nigdy nie wizualizujemy dwuwymiarowych
mandali, tylko trójwymiarowe. Nie popadajmy tez w przesadę, nazywając
każdą względnie symetryczna, okrągła figurę mandala. Obraz działający na
psychikę niekoniecznie musi być mandala.
W buddyzmie mianem mandali określa się skomplikowane budowle, wewnątrz
których widzimy siebie w postaci buddy. Każdy architektoniczny detal takiej
budowli ma głębokie, złożone, symboliczne znaczenie. To kolejna metoda
służąca rozwijaniu świadomości dzięki wykształceniu zdolności widzenia coraz
większej ilości rzeczy jednocześnie. Nie należy sądzić, ze od tej pory patrzymy
na otaczający nas świat jak na ogromne, szare i okropne miasto. Przeciwnie -
przeobrażamy je, mówiąc: "Nie! To pałac, w którym każdy szczegół kryje jakąś
myśl i może dać nam właściwy wgląd".
Wykład trzeci cz. II
W wielu systemach tantry mamy nie jedna postać, lecz bardzo wiele -
centralna oraz towarzyszące. Podczas wizualizacji widzimy siebie nie tylko
jako postać centralna lub, jeśli jest to para w zjednoczeniu, jej męską polowe.
Wizualizujemy siebie jako wszystkie postacie mandali i cala jej konstrukcje.
Tak samo, jak rozumiemy, ze nie jesteśmy tylko skóra czy organami
wewnętrznymi, ale całym mnóstwem rzeczy naraz. Poszczególne detale
mandali reprezentują rożne aspekty umysłu.
Jeśli chodzi o "tantryczne pary", to trzeba zrozumieć, ze nie symbolizują one
połączenia pierwiastka męskiego i żeńskiego; ta interpretacja narodziła się na
Zachodzie. Tybetański termin określający taka parę znaczy dosłownie "ojciec i
matka". By narodził się budda, musimy mieć to, co symbolizuje wizerunek ojca
i matki, co znaczy: współczucie i mądrość, które łączą się w nas
nierozdzielnie.
Widząc takie postaci buddy, nie należy wyobrażać sobie, ze tantra jest
egzotyczna forma ezoterycznego seksu. Taka bezmyślna interpretacja nie ma
nic wspólnego z prawdziwym znaczeniem tantry. Idzie tu o "błogie zespolenie
się" wszystkich aspektów naszego istnienia, które symbolizuje wizerunek pary
w seksualnym zjednoczeniu.
Monza odnosić się do wszystkiego tak, jak robi to budda, bez jakichkolwiek [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.