[ Pobierz całość w formacie PDF ]

 Lustrzany Staw ); Helevorn znaczy czarne szkło (por. galvorn).
343
(khil-)  iść za kimś w Hildor, Hildorien, Eluchil.
(kir-)  ciąć, rozszczepiać , w Kalakirya, Kirth, Angerthas, Kirith (Ninniach,
Thoronath). Od znaczenia szybko przez coś przemykać rozwinęło się
w jęz. quenejskim kirya okręt z ostrym dziobem (por. ang. cutter). To zna-
czenie występuje też w Kirdan, Tar-Kiryatan, a także bez wątpienia w imie-
niu syna Isildura, Kiryon.
(koron)  kopiec , w Korollaire (zwanym też Koron Oiolaire, przy czym drugi
wyraz znaczy, jak się wydaje, wieczne lato , por. Oiolosse); por. Kerin
Amroth, wielki pagór w Lothlorien.
(ku)  łuk, w Kuthalion, Dor Kurthol, Laer Ku Beleg.
(kuivie)  przebudzenie , w Kuivienen (sindarińskie Nen Echui). Inne pochod-
ne od tego samego rdzenia: Dor Firn-i-Guinar; koire początek wiosny ,
w jęz. sindarińskim echuir; także koimas chleb życia , nazwa lembasa
w jęz. quenejskim.
(kul)  złotoczerwony , w Kulurien.
(kuru)  zręczność, umiejętność , w Kurufin(we), Kurunir.
(lad)  równina, dolina , w Dagorlad, Himlad; imlad wąska dolina o stromych
zboczach , występuje w Imladris (por. Imlad Morgul w Efel Duath).
(laure)  złociste (podobne do złota z koloru i połysku), w Laurelin; formy
sindarińskie w Gloredhela, Glorfindel, Loeg Ningloron, Lorindol, Rathlo-
riel.
(lhach)  skaczący płomień , w Dagor Bragollach, zapewne też w Anglachel
(nazwa miecza wykutego przez Eola z żelaza znalezionego w meteorycie).
(lin) (1) staw, rozlewisko , w Linaewen (słowo to zawiera aew, w jęz. qu-
enejskim aiwe ptaszek ), w Teiglin. Por. aelin.
(lin-) (2) ten rdzeń ze znaczeniem śpiewać, wydawać melodyjne dzwięki
występuje w Ainulindale, Laurelin, Lindar, Lindon, Ered Lindon, lomelindi.
(lith)  popiół , w Anfauglith, Dor-nu-Fauglith, także w Ered Lithui, Górach
Popielnych, tworzących północną granicę Mordoru, i w Lithlad, Równinie
Popielnej u stóp Ered Lithui.
344
(lok-)  zginać, zwijać w pętlę , w Uruloki (quenejskie (h)loke wąż, żmija ,
w jęz. sindarińskim lhug).
(lom)  echo , w Dor-lomin, Ered Lomin; pokrewne: Lammoth, Lanthir La-
math.
(lome)  zmierzch , w Lomion, lomelindi; por. du.
(londe)  przystań śródlądowa , w Alqualonde; sindarińska forma lond (lonn),
w Mithlond.
(los)  śnieg , w Oiolosse (quenejskie oio zawsze, wiecznie i losse śnieg,
śnieżnobiały ); sindarińska forma loss, w Amon Uilos i Aeglos.
(loth)  kwiat , w Lothlorien, Nimloth; quenejskie lote, w Ninquelote, Vingi-
lote.
(luin)  niebieski , w Ered Luin, Mindolluina.
(maeg)  ostry, przeszywający (quenejskie maika), w Maeglin.
(mal)  złoto , w Malduina, Malinalda, także w mallorn i Pole Kormallen, co
znaczy złoty krąg ; nazwa pochodziła od rosnących tam drzew kulumalda
(por. kul-).
(man)  dobry, błogosławiony, nieskażony , w Aman, Manwe; pochodne od
Aman w Amandil, Araman, Umanyarowie.
(mel)  miłość , w Meliana (od Melyanna drogi dar ); ten sam rdzeń wykryć
można w sindarińskim słowie mellon przyjaciel w napisie na zachodniej
bramie Morii.
(men)  droga , w Numen, Hyarmen, Romen, Formen.
(menel)  niebo , w Meneldil, Menelmakar, Meneltarma.
(mereth)  festyn , w Mereth Aderthad; także w Merethrond, sali uczt w Mi-
nas Tirith.
(minas)  wieża , w Annuminas, Minas Anor, Minas Titith itp. Ten sam rdzeń
widoczny jest w słowach oznaczających poszczególne wyróżniające się
z otoczenia osoby lub rzeczy, np. Mindolluina, Mindon; prawdopodobnie
rdzeń ten wiąże się z wyrazem w jęz. quenejskim minya pierwszy (por.
Tar-Minyatur, imię Elrosa jako pierwszego króla Numenoru).
345
(mir)  klejnot (quenejskie mire), w Elemmire, Gwaith-i-Mirdain, Miriel, Na-
uglamir, Tar-Atanamir.
(mith)  szary , w Mithlond, Mithrandir, Mithrim; także w Mitheithel, nazwie
rzeki Hoarwell w Eriadorze.
(mor)  ciemny , w Mordor, Morgoth, Moria, Moriquendi, Mormegil, Morwe-
na itp.
(moth)  zmierzch , w Nan Elmoth.
(nan(d))  dolina , w Nan Dungortheb, Nan Elmoth, Nan-tathren.
(nar)  ogień , w Narsil, Narya, także w pierwotnej formie imienia Aegnor
(Aikanaro Ostry Płomień lub Zły Ogień ) i Feanor (Feanaro Duch
Ognisty ). Sindarińska forma naur, jak w Sammath Naur, Komorach Ognia
we wnętrzu góry Orodruiny. Z tego samego prastarego rdzenia (a)nar wy-
wodzi się nazwa Słońca, w jęz. quenejskim Anar (także w Anarion). Forma
sindarińska Anor (por. Minas Anor, Anorien).
(naug)  karzeł, krasnolud , w Naugrimowie; patrz także Nogrod pod hasłem
groth. Pokrewna z tą jest inna sindarińska nazwa krasnoludów: l. poj. no-
goth, l. mn. noegyth (Noegyth Nibin Krasnoludy Poślednie ) nogothrim.
(-(n)dil) Bardzo często spotykana końcówka imion męskich: Amandil, Earen-
dil (w formie skróconej Earnil, Elendil, Mardil, itp., wyraża oddanie, bez-
interesowną miłość (Patrz Mardil pod hasłem bar).
(-(n)dur) W imionach, takich jak Earendur (w formie skróconej Earnur) ma
znaczenie podobne jak -(n)dil.
(neldor)  buk , w Neldoreth; lecz było to, jak się zdaje, ściśle rzecz biorąc,
imię Hirilorna, ogromnego buka o trzech pniach (nelde trzy i orn).
(nen)  woda , często w nazwach jezior, stawów i małych rzek, np. Nen Girith,
Nenning, Nenuial; Nenya, Kuivienen, Uinena; także w licznych nazwach
geograficznych we Władcy Pierścieni : Nen Hithoel, Bruinen, Emyn Ar-
nen, Nurnen. Nin mokry , w Loeg Ningloron; także w Nindalf.
(nim)  biały (z wcześniejszego nimf, nimp), w Nimbrethil, Nimloth, Nim-
felos, nifredil (nifred bladość ), Barad Nimras, Ered Nimrais. Forma qu-
enejska -ninque, a więc Ninquelote = Nimloth. Por. Taniquetil.
346
(orn)  drzewo , w Keleborn, Hirilorn; por. Fangorn Drzewiec i mallorn, l. mn.
mellyrn: drzewa rosnące w Lothlorien.
(orod)  góra , w Orodruina, Thangorodrim, Orokarni, Oromet. l. mn. ered,
w Ered Engrin, Ered Lindon itp.
(os(t))  forteca, twierdza , w Angrenost, Belegost, Formenos, Fornost, Man-
dos, Nargothrond (z Narog-ost-rond), Os(t)giliath, Ost-in-Edhil.
(palan)  daleko i szeroko (w jęz. quenejskim), w palantir, Tar-Palantir.
(pel)  otaczać, okrążać , w Pelargir, Pelori, także w Pelennor  ogrodzony [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.