[ Pobierz całość w formacie PDF ]

klasztoru i małżeństwo zostało zle przyjęte przez hierarchię kościelną. Była to
jednak decyzja cesarza i wszyscy musieli jej się podporządkować. Odtąd
stosunki polsko-niemieckie zdecydowanie poprawiły się. Dla uczczenia układu
pokojowego zostali zwolnieni do domu jeńcy niemieccy wzięci przez Mieszka
do niewoli w 979 roku, a może i wcześniej  podczas zamieszek po śmierci
Ottona I w 973 roku. Oda miała z Mieszkiem trzech synów  Mieszka,
Zwiętopełka i Lamberta. Zwiętopełk wcześnie zmarł.
Rok po ślubie Mieszka I z Odą, w 981 roku, nastąpił najazd księcia ruskiego
Włodzimierza Wielkiego na Grody Czerwieńskie i Przemyśl. Włodzimierz
przyłączy ten region do swojego księstwa.
Ruś - było to silne i bogate państwo. Jego największe miasta, Nowogród i
Kijów, leżały na ważnym szlaku handlowym z Bizancjum do Europy
Zachodniej przez Bałtyk. Na Rusi panowała dynastia Rurykowiczów,
wywodząca się z dzisiejszej Szwecji. Przez wiele lat trwały spory, jaką rolę w
powstaniu państwa ruskiego odegrali miejscowi Słowianie, a jaką szwedzcy
49
Plik od www.ebooks43.pl do osobistego uzytku dla: emiel77@wp.pl
Waregowie. W pewnym momencie do dyskusji wtrącili się politycy. To
podniosło temperaturę sporów, ale obniżyło ich poziom merytoryczny. Obecnie,
patrząc z pewnym dystansem, można to tak podsumować. Materialną podstawę
dali państwu ruskiemu mieszkający tutaj Słowianie. Waregowie po objęciu
władzy wzmocnili istniejące już państwa, zorganizowali je militarnie i rozwinęli
działalność handlową.
Ruś utrzymywała bliskie kontakty z Bizancjum, Skandynawią, Bułgarią i
Polską. Sąsiadowała też z państwami, które dziś już nie istnieją i pamięć o nich
zaginęła. Jednym z nich było państwo Chazarów na wybrzeżu Morza
Kaspijskiego. Religią panującą był tu judaizm. Drugim była Bułgaria Kamska,
pierwsze państwo założone przez Bułgarów jeszcze przed osiedleniem się w
Europie. Ich stolica Wielki Bułgar znajduje się nad Wołgą w pobliżu ujścia
Kamy. Nadmorskimi stepami przeciągały ludy koczownicze. Tak rozległe
kontakty spowodowały, że kultura Rusi wspaniale się rozwinęła. Na tle
barbarzyńskiej Europy Zachodniej wyróżniała się bogactwem i różnorodnością.
Włodzimierz Wielki, zwany również Zwiętym, przyjął chrzest w obrządku
bizantyjskim w 988 roku. Wkrótce potem na leżącym w pobliżu Kijowa
wapiennym wzgórzu zaczęli się osiedlać mnisi pustelnicy. Mieszkali w
skalnych pieczarach. W 1051 roku oficjalnie przekazano wzgórze mnichom i
nadano im regułę. Zapoczątkowało to istnienie sławnego klasztoru Aawra
Peczerska (obecnie w granicach Kijowa).
Nauka nie wypowiedziała się ostatecznie, do kogo należał przedtem rejon
Czerwienia i Przemyśla. Prawdopodobnie do Lędzian zajmujących wschodnią
część dzisiejszej Małopolski. Grody Czerwieńskie swoje znaczenie i dostatek
zawdzięczały położeniu na ważnym szlaku handlowym Bizancjum  Kijów 
Kraków  Europa Zachodnia. W wypadku Przemyśla dochodziły jeszcze
funkcje militarne wynikające z jego strategicznego położenia. Zajęcie tak
ważnego rejonu przez Ruś stanowiło istotne ograniczenie wpływów i
możliwości ekspansji państwa gnieznieńskiego.
W tym samym 981 roku wybuchło powstanie Słowian połabskich, początkowo
przeciwko teściowi Mieszka I  Dytrykowi. Powstanie ogarniało coraz
rozleglejsze tereny, niszczone były miasta założone przez Niemców, kościoły i
klasztory. Gdy w 983 roku zmarł cesarz Otton II nastąpiło faktyczne
uniezależnienie się Wieletów i Obodrzyców. Potęga Niemiec została złamana i
przestała być niebezpieczna dla sąsiadów. Z drugiej strony antychrześcijański
charakter powstania i powrót starej wiary pogańskiej zagrażał również państwu
Mieszka. Nałożyła się na to tradycyjna wrogość, którą żywili do siebie Polanie i
Wieleci. To spowodowało, że interesy Polski i cesarstwa stały się zbieżne.
50
Plik od www.ebooks43.pl do osobistego uzytku dla: emiel77@wp.pl
W 982 lub 984 roku zmarł pierwszy biskup poznański Jordan. Mieszko chciał,
aby jego następca był również niezależny i miał duży autorytet. Taką postacią
okazał się Unger. Przed objęciem diecezji w Poznaniu był opatem jednego z
klasztorów i miał rangę biskupa.
Po zawarciu pokoju z Mieszkiem cesarz Otton II zaatakował Włochy. Tam w
982 roku wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez Saracenów i poniósł straszną
klęskę pod Cotrone. Natychmiast powrócił do Niemiec, aby przygotować
następną wyprawę. Tu niespodziewanie zmarł w 983 roku mając zaledwie
dwadzieścia osiem lat. Pozostawił trzyletniego syna, również Ottona. Ponownie
o koronę upomniał się książę bawarski, Henryk II Kłótnik. Wdowa po cesarzu
Ottonie II a matka małego Ottona III, cesarzowa Teofano, doprowadziła do
porozumienia z Kłótnikiem. Objęła władzę cesarską jako regentka. Mieszko po
początkowych wahaniach poparł cesarzową Teofano i Ottona III.
W trudnym okresie 972-984 najbardziej spektakularnymi wydarzeniami były:
bitwa pod Cedynią i zajęcie Grodów Czerwieńskich wraz z Przemyślem.
Poniżej przedstawiamy te miejscowości. A więc na początek Cedynia  miejsce
bitwy z margrabią Hodonem, następnie w zespole Grodów Czerwieńskich 
Czermno, Sąsiadka i Gródek Nadbużański. Wreszcie Przemyśl  miasto
również zajęte przez Włodzimierza w 981 roku, mające przed sobą wspaniałą,
choć burzliwą historię.
1. Cedynia
Niewielkie miasteczko w pobliżu Szczecina liczące ponad 1700 mieszkańców,
O jego powstaniu zadecydowała znajdująca się w pobliżu wygodna przeprawa
przez Odrę. Dla jej ochrony wybudowano w IX wieku niewielki gródek.
Mieszko I po zajęciu tych terenów potężnie go rozbudował. Wały grodu
osiągały 12 metrów wysokości. 24 czerwca 972 roku w pobliżu grodu Mieszko
I i jego brat Czcibor pokonali wojska margrabiego Hodona. Gród w Cedyni
ochraniał zachodnią granicę Polski i narażony był na najazdy. W pózniejszym
okresie należał do Brandenburgii.
warto zobaczyć: [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.