[ Pobierz całość w formacie PDF ]

życie społeczne".
Zatrudnienie w specjalnych warunkach pracy, zwane zatrudnieniem chronionym, polega na
zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej w warunkach dostosowanych do jej psychofizycznych
możliwości i ograniczonej zdolności do pracy.
Może ono być realizowane w następujących formach:
1. Zatrudnienie w zakładach pracy chronionej.
2. Zatrudnienie w specjalnych zakładach pracy.
3. Zatrudnienie nakładcze.
4. Zatrudnienie chronione w zwykłych zakładach pracy.
Możliwości zatrudnienia osób głębiej upośledzonych umysłowo są ograniczone. Dotyczą one
głównie dwóch form, a mianowicie: spółdzielni inwalidów i ośrodków dziennych (Boczar
1982).
Często zdarza się jednak, że spółdzielnie inwalidów niechętnie zatrudniają upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dodatkowo sytuację pogarsza trudna
sytuacja finansowa tych podmiotów gospodarczych. W porównaniu z osobami lekko
upośledzonymi, uczniowie szkoły życia osiągają mniejszą wydajność w pracy, a tym samym
wypracowują mniejszy przychód (Zaorska [red.] 1996).
Zakład pracy obok funkcji produkcyjnej spełnia także funkcję wychowawczą. Obok
oddziaływania usprawniającego kształtuje cechy osobowości - umiejętność przebywania w
zespole, umiejętność współpracy, wyrabia społecznie akceptowane nawyki, doskonali
komunikację, wyrabia koordynację ruchów i zręczność manualną niezbędną do wykonywania
pracy zawodowej.
Przysposobienie do pracy -jako forma rehabilitacji zawodowej uczniów olsztyńskiej "szkoły
życia"
Program przysposobienia do pracy obejmuje kształcenie zawodowe w zakresie czterech
specjalności: kucharstwo, ogrodnictwo, sprzątanie, szycie. Celem przysposobienia do pracy
kucharza jest zapoznanie uczniów z:
" zasadą działania, obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń w kuchni,
" organizacją stanowiska pracy i wymaganiami sanitarnymi,
164
" wartościami odżywczymi różnych grup produktów spożywczych, podstawami obróbki
wstępnej i termicznej produktów,
" prawidłowym przechowywaniem produktów spożywczych.
Kształcenie umiejętności dotyczy:
" prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania maszyn i urządzeń w kuchni,
" sporządzania podstawowych potraw,
" estetycznego dekorowania i podawania potraw,
" obsługiwania konsumenta,
" utrzymywania w czystości i higienie pomieszczeń kuchennych.
W zakresie ogrodnictwa uczniowie poznają:
" uprawę warzyw i kwiatów w ogrodzie i szklarni,
" znaczenie odżywcze i gospodarcze warzyw i uprawy kwiatów,
" podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie warzywnym i kwiatowym w określonych
porach roku,
" podstawowe środki chemiczne (nawozy, środki ochrony roślin),
" umiejętne wykorzystanie sprzętu i narzędzi ogrodniczych.
Kształci się u nich następujące umiejętności:
" wykonywanie podstawowych prac porządkowych i pielęgnacyjnych w ogrodzie,
" prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się sprzętem i narzędziami ogrodniczymi,
" obserwacja rozwoju roślin i dostrzeganie zachodzących zmian,
" wykonywanie okresowych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie w zależności od pory roku,
" dokonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych roślin doniczkowych,
" organizowanie stanowiska pracy,
" przechowywanie i konserwacja sprzętu.
Przysposobienie do pracy w zakresie sprzątania obejmuje zapoznanie uczniów z:
" obsługą i umiejętnym posługiwaniem się sprzętem ręcznym i zmechanizowanym,
" właściwym wykorzystaniem sprzętu mechanicznego do prania i prasowania,
" różnymi rodzajami środków piorących i czyszczących. Kształcenie umiejętności obejmuje:
" prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się sprzętem zmechanizowanym,
" używanie środków myjących i czyszczących,
165
" pranie ręczne i mechaniczne,
" samodzielne organizowanie stanowiska pracy,
" przechowywanie i konserwacja sprzętu,
" wykonywanie prac porządkowych indywidualnie i zespołowo.
Celem kształcenia praktycznego w zakresie szycia jest opanowanie podstawowych [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.