[ Pobierz całość w formacie PDF ]

pierwszych dni cierpieli najokrutniejsze prześladowania z rąk muzułmanów. Bahaizm wywodzi się z nurtu w
islamie szyickim, określanego jako  szyizm dwunastu imamów", który - jak sama nazwa wskazuje -uznaje
dwunastego, tzw.  ukrytego" imama, Muhammada al-Mahdiego, który uważany jest za axis mundi -
niewidocznego władcę wszechświata. Przed końcem czasu dwunasty imam ma powrócić na ziemię,
przynosząc równość i sprawiedliwość i wypełniając świat pokojem.
W roku 1844 pewien świątobliwy człowiek imieniem Ali Mohammad przyjął imię Bab, co w języku perskim
oznacza  bramę". Przez tę  bramę" dwunasty imam miał kontaktować się z ludzmi. Mohammad zgromadził
wokół siebie zwolenników, których nazywano babistami. Była wśród nich między innymi młoda poetka, która
domagała się uwolnienia muzułmańskich kobiet z poddaństwa.
Duchowieństwo i islamski rząd Persji dążyły do likwidacji nowego ruchu religijnego. Nastąpiły
prześladowania. Bab trafił na wiele lat do więzienia, a w końcu, w roku 1850, został rozstrzelany. Jego zwo -
lennicy gwałtownie zaprotestowali, a rząd nasilił wobec nich represje. W roku 1852 dwóch babistów próbowało
zabić szacha, co wywołało krwawy odwet. Sity rządowe dokonały masakry ok. 20 tysięcy babistów, zabijając
między innymi feministyczną poetkę. Ulice Teheranu spłynęły krwią.
Ocaleni z pogromu przywódcy babistów i ich rodziny zmuszeni byli do opuszczenia Persji. Trafili najpierw do
Bagdadu, potem do Konstantynopola, a następnie do Adrianopola w Turcji. Jeden z przywódców tego ruchu
religijnego imieniem Bahaullah ogłosił powstanie nowej religii i nadał sobie tytuł świętego posłańca. Jeden z
jego kuzynów ubiegał się o ten samym zaszczyt, w wyniku czego w grupie nastąpił rozłam. Władze tureckie
umieściły zwolenników Bahaullaha w więzieniu w Akrze. Druga grupa, której przewodził kuzyn Bahaullaha,
została zesłana na Cypr.
Z miejsca uwięzienia Bahaullah pisał liczne listy do rosnącego grona wyznawców bahaizmu. Potępiał w nich
między innymi stosowanie przemocy. Gdy twórca nowej religii zmarł w roku 1892, jego dwaj synowie podjęli
spór o duchową sukcesję. Przywódcy bahaitów zostali zwolnieni po pięćdziesięciu latach pobytu w więzieniu, w
roku 1908, dzięki tzw. Rewolucji Młodoturków.
W tym samym czasie bahaici perscy na wolności cierpieli bardziej niż ich uwięzieni przywódcy. Szyiccy
mułłowie oskarżali ich o herezję i czary. Od czasu do czasu byli także nękani przez grupy agresywnych
fundamentalistów islamskich. W roku 1896 oskarżono ich o zamordowanie szacha, choć w rzeczywistości padł
on ofiarą zamachu z rąk terrorystów islamskich. Odtąd bahaitów skazywano na śmierć za prozelityzm. W roku
1987 w Egipcie czterdziestu ośmiu zwolenników nauki Bahaullaha skazano na karę więzienia za prak-
tykowanie ich religii.
Do kolejnej masakry bahaitów doszło w Iranie w latach osiemdziesiątych, po przejęciu władzy przez
fundamentalistycznych szyitów. Bahaicka  herezja" została wówczas wyjęta spod prawa. Werdykt ogłoszony
przez naczelnego sędziego religijnego Iranu brzmiał:
Naród Iranu postanowi! powołać rząd Boga na ziemi. Dlatego nie możemy tolerować zdeprawowanych
bahaitów, którzy są uczniami szatana i narzędziem w ręku supermocarstw... Wszyscy bahaici muszą odrzucić i
potępić swoje heretyckie wyznanie.
W następnych latach członkowie tej liczącej sobie około trzystu tysięcy osób grupy wyznaniowej byli
mordowani, torturowani, zamykani w więzieniach i zmuszani do porzucenia swojej wiary. Wielu padło ofiarą
linczu. Wyrzucano ich z pracy, szkół i z domów rodzinnych. Odbierano im renty. Około dwustu bahaitów, w tym
kobiety i dzieci, którzy odmówili nawrócenia się na islam, zostało straconych. Mordowano nawet uczennice
szkół średnich. W niektórych przypadkach rodzinom skazańców oddawano ich ciała, jednak pod warunkiem
pokrycia kosztów egzekucji. W wyniku masowych prześladowań Iran opuściło około czterdziestu tysięcy osób.
W roku 1985 ponad stu członków Kongresu Stanów Zjednoczonych podpisało rezolucję potępiającą władze
Iranu za bezwzględne represje i akty okrucieństwa wobec bahaitów. Szef wydziału praw człowieka
Departamentu Stanu określił religijny fanatyzm w Iranie jako powrót do myślenia w kategoriach
średniowiecznego despotyzmu.
Pogromy w Rosji
Stulecie po stuleciu, kraj po kraju, %7łydzi byli mordowani i prześladowani przez chrześcijan w całej Europie. W
wieku XIX przyszła kolej na Rosję.
Rosyjscy carowie zagrożeni wzrostem nastrojów rewolucyjnych wśród robotników i chłopów próbowali
odwrócić uwagę ludu od prawdziwych przyczyn niezadowolenia, pomagając grupom prawosławnych
antysemitów rozbudzić nienawiść do %7łydów. Miały miejsce trzy fale pogromów: w latach dziewięćdziesiątych
XIX wieku, w pierwszych latach nowego stulecia i podczas rewolucji bolszewickiej.
Do pierwszego pogromu doszło w roku 1881 po zamordowaniu liberalnego cara Aleksandra II Romanowa
przez członków Narodnoj Woli. Wśród sześciu nihilistów skazanych na śmierć za udział w zamachu znalazła
się pewna młoda %7łydówka, co ułatwiło wzbudzenie antysemickich nastrojów. Ogarnięty żądzą zemsty motłoch
wdzierał się do osiedli żydowskich, łupiąc i bijąc mieszkańców - przypadki morderstw były jednak rzadkością.
Przyjęto surowe prawo antyżydowskie. Z Moskwy wygnano wówczas 35 tysięcy %7łydów.
W roku 1903, w przededniu pierwszego wybuchu rewolucyjnego w Rosji, rząd tego kraju, blisko związany z [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.