[ Pobierz całość w formacie PDF ]

najezdzców poniosło śmierć z ręki odeskich partyzantów. Tylko w ostatnich walkach o wyzwolenie miasta
zabili oni, zranili lub wzięli do niewoli 1214 oficerów i żołnierzy nieprzyjaciela. Przez cały czas okupacji
znajdowały się tu pod bronią prawie dwie nieprzyjacielskie dywizje. Był taki czas, kiedy w podziemiach
katakumb chroniło się najwyżej 80 partyzantów, a przeciwko nim zgromadzono 16 tysięcy wojska i policji.
Na jednego partyzanta przypadało przeszło dwustu nieprzyjacielskich żołnierzy.
Były niemiecki generał, pózniej historyk drugiej wojny światowej Kurt Tippelskirch, pisał po wielu
latach:
 Pozostawiając jesienią 1941 roku Odessę, Rosjanie stworzyli w mieście niezawodne, pełne
najwyższego fanatyzmu partyzanckie oddziały. Partyzanci usadowili się w katakumbach, których
rozgałęziona sieć o ogólnej długości około 100 kilometrów nie ma sobie równych w Europie... Partyzanci
dokonywali nocnych napadów na pojedynczych żołnierzy i słabo chronione obiekty wojskowe .
Takie jest świadectwo wroga. Nie fanatyzm jednak był motorem działania bojowników podziemia, lecz
bezgraniczna miłość do swojej Ojczyzny. Miano miasta-bohatera otrzymała Odessa zasłużenie.
KRZY%7łWKA Z TYGRYSEM
POZIOMO: 1) radzieckie miasto-bohater, 4) zasłużony dowódca oddziału partyzantów odeskich, jeden
z bohaterów tomiku, 7) rzeka w Gruzji, zródła ma na stokach Kaukazu, 9) kwiatostan trawy, 10) miasto w
Austrii, znane ze zwycięstwa Napoleona nad Austriakami w 1809 r., 11) korsarz i admirał angielski, w 1588
r. przyczynił się do zniszczenia Wielkiej Armady hiszpańskiej, 12) ciężka broń palna, 15) miasto powiatowe
w woj. zielonogórskim, 18) regularne oddziały określonego rodzaju sił zbrojnych, 21) broń sieczna używana
w Europie od XVII do XIX w., 24) metalowa osłona garści na rękojeści broni siecznej, 26) element
fortyfikacji, 27) miejscowość w Bydgoskiem, miejsce zwycięstwa wojsk polskich pod dowództwem
Aokietka nad Krzyżakami w 1331 r., 28) wielki kraj azjatycki, 29) środek transportowy, 30) linia kolejowa
albo szosa strategiczna równoległa do linii frontu.
PIONOWO: 1) oddział stojący za linią frontu jako rezerwa, 2) prymitywne narzędzie do orki, 3) nazwa
samolotów niemieckich, transportowych, bombowych i rozpoznawczych, wodnosamolotów używanych
podczas drugiej wojny światowej, 4) dawny kołpak żołnierski, 5) krainy leśne w górach, 6) płytka zatoka
morska na płn. wybrzeżach Morza Czarnego i Azowskiego, 8) utwór poetycki, 13) przeciwieństwo dobra,
14) broń myśliwska i wojenna ludów pierwotnych, 16) wada oczu, 17) metal używany m. in. do wyrobu
luster, 18) jeden z dowódców partyzantów odeskich w pierwszym okresie przebywania w katakumbach, 19)
osad lodowy z zamarzniętej mgły, 20) mały płomień, 21) żołnierz wojsk inżynieryjnych, 22) stolica polskiej
petrochemii, 23) mit. córka Zeusa, z którego głowy wyskoczyła w pełnej zbroi, 25) pierwiastek
promieniotwórczy.
 Zwan [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.