[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Jak sdzicie, co& ?
 Mistrzowie, tutaj!
Na wołanie Anakina oboje Jedi rzucili si na zaplecze sklepu, a po-
tem wypadli przez tylne wyjScie, którego drzwi były teraz uchylone.
Znalexli padawana w alejce; klczał i wskazywał coS palcem. Bruk był
suchy, pokryty grub warstw kurzu, na którym wyraxnie było wida
odciski dwóch par stóp. Dziki Mocy, pomySlał Obi-Wan, e w osło-
nitej alejce nie wiało zbyt mocno.
 Rlady Ansionian. Luminara podniosła wzrok i rozejrzała si po
alejce. Same w sobie niczego nie dowodz. Pokazała im inne Slady,
które znaczyły grub powłok pyłu. T Sciek szło niedawno wiele stóp.
 Ale tylko te Slady zaczynaj si dokładnie od progu sprzeciwił
si Anakin. I patrzcie, jakie s głbokie w porównaniu z innymi. Jak
gdyby ta para, która je zrobiła, niosła coS cikiego. Zmruył oczy
i spojrzał w ciemny tunel alejki. Wszyscy Ansionianie s mniej wi-
cej tego samego wzrostu& i wagi.
 Troje weszło do sklepu, dwoje wyszło i do tego adne z nich nie
było człowiekiem. Obi-Wan skinł twierdzco głow. Uczysz si
widzie nie tylko rzeczy oczywiste, Anakinie. Mam nadziej, e tak ju
pozostanie.
Luminara mocno zacisnła powieki, ale zaraz otwarła je znowu.
 Nie wyczuwam nigdzie obecnoSci Barrissy. Gdyby została po-
rwana, powinnam odebra jej wzburzenie. Ale nie czuj nic.
 Moe jest nieprzytomna. Obi-Wan skierował si w głb alejki,
eby lepiej wysondowa jej najdalsze zaktki. JeSli ci, którzy j po-
rwali, mieli złe zamiary, mogli uy do jej obezwładnienia tej samej
metody, co w przypadku właScicielki sklepu.
 A moe nie yje zauwaył Anakin. W innych okolicznoSciach,
wSród innych ludzi, jego słowa mogłyby wywoła wybuch zgrozy i gnie-
wu, ale ani Luminara, ani Obi-Wan nie zareagowali. Jako Jedi nie czuli
si uraeni obiektywnymi przypuszczeniami, niezalenie od tego, jak
delikatnej materii dotyczyły.
59
Wewntrz jednak Luminara a kipiała. Jedi moe nie okazuje zbyt
wielu uczu, ale to nie znaczy, e ich nie ma.
 To wielkie miasto. Jak j odnajdziemy? Starała si utrzyma na
wodzy ogarniajcy j gniew.
 Moemy poprosi o pomoc władze miasta podsunł rozsdnie
Anakin.
Obi-Wan machniciem rki odsunł ten pomysł.
 Akurat tego właSnie nam potrzeba na tak delikatnym etapie ne-
gocjacji! Przyzna si naszym gospodarzom, e jedno z nas zniknło,
a my nie potrafiliSmy temu zapobiec! Jak sdzisz, ile zaufania do naszej
wszechmocy wzbudzi takie wyznanie?
Anakin ze zrozumieniem pokiwał głow.
 Rozumiem, co masz na mySli, mistrzu. Czasem jestem zbyt bez-
poSredni.
 To choroba wspólna wszystkim niedoSwiadczonym istotom i nie
jesteS jej winien. Znów spojrzał na Luminar. Musimy odnalex j
sami, niewane, w jakim stanie. Jego zaniepokojona towarzyszka
uSmiechnła si lekko. I to szybko, zanim nasi ansioniascy gospo-
darze wywsz, e coS jest nie w porzdku.
Luminara wskazała na sklepik.
 Najpierw musimy uzyska moliwie jak najdokładniejszy opis
tych Alwari, którzy tu byli w tym samym czasie, co Barrissa. A potem,
jak sdz, powinniSmy si rozdzieli. Niech kade z nas wexmie na sie-
bie jedn trzeci miasta. Zaczniemy od tego sklepu jako centrum po-
szukiwa, a potem przeszukamy wszystko, co si da. Bdziemy wypy-
tywa wszystkich, od czasu do czasu obiecujc nagrod, spróbujemy
wyczu obecnoS Barrissy.
 Obi-Wanie, mySlisz, e stoj za tym ci sami, którzy nasłali zbi-
rów na pani Luminar i padawank Barriss, kiedy tu przybyliSmy? 
zastanowił si Anakin.
 Nie potrafi powiedzie odparł rycerz Jedi. Na tym Swiecie
istnieje tyle walczcych ze sob frakcji, e moe to by dzieło kadej
z nich. W dodatku jak wiecie, interesy spoza planety te si tutaj mie-
szaj. Anakin zauwaył, e na swój spokojny sposób Obi-Wan był
mocno niezadowolony. Tylko tego nam brakuje& płomienia z tej iskry.
No, ale to nie polityka jest teraz najwaniejsza. Musimy odnalex Bar-
riss. Nie dodał cał i zdrow .
60

61
O I A
#
 Jak na młod ludzk samic way wicej, ni mógłbym si spo- [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.